Cheng tsai hsin { 貝 }

「我曾經膽怯而懦弱,現在,我知道要追逐心中的畫面,必要彰顯自己。」——Cheng tsai hsin,31歲,品牌創辦人

copyright © 526 all rights reserved.